The above was originally published February 11, 2011 at http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700717/latin/spip.php?article201
Vida de Temístocles según Cornelio Nepote en edición bilingüe. - Selectividad / Latín


CORNELI NEPOTIS - THEMISTOCLES
I.- Orígenes y primera juventud de Temístocles. Su preparación y dotes naturales para la política.
(1) THEMISTOCLES, Neocli filius, Atheniensis. Huius vitia ineuntis adulescentiae magnis sunt emendata virtutibus, adeo ut anteferatur huic nemo, pauci pares putentur. (2) Sed ab initio est ordiendus. Pater eius Neocles generosus fuit. Is uxorem Acarnanam civem duxit, ex qua natus est Themistocles. Qui cum minus esset probatus parentibus, quod et liberius vivebat et rem familiarem neglegebat, a patre exheredatus est. (3) Quae contumelia non fregit eum, sed erexit. Nam cum iudicasset sine summa industria non posse eam exstingui, totum se dedidit rei publicae. Diligentius amicis famaeque serviens multum in iudiciis privatis versabatur, saepe in contionem populi prodibat; nulla res maior sine eo gerebatur; celeriter, quae opus erant, reperiebat, facile eadem oratione explicabat. (4) Neque minus in rebus gerendis promptus quam excogitandis6 erat, quod et de instantibus, ut ait Thucydides, verissime iudicabat et de futuris callidissime coniciebat. Quo factum est, ut brevi tempore illustraretur.
(1) Temístocles, hijo de Neoclo, Ateniense. Los vicios de su incipiente adolescencia fueron enmendados con sus grandes virtudes, hasta tal punto que nadie se antepone a este, pocos se le consideraban iguales. (2) Pero se debe empezar desde el inicio. Su padre Neoclo fue noble. Este se casó con una ciudadana Acarniana, de la que nació Temístocles. Como este fuera estimado menos por sus padres, porque vivía bastante liberalmente y descuidaba el patrimonio, fue desheredado por su padre. (3) Este ultraje no lo debilitó sino que lo animó. Pues como hubiera pensado que sin suma actividad no podía ser borrado aquel, se dio todo entero a la república. Procurando amigos y fama con bastante diligencia, se dedicaba mucho a juicios privados, se mostraba a menudo en la asamblea del pueblo; sin él ninguna cosa importante se trataba; rápidamente encontraba aquellas cosas que eran necesarias, explicaba estas mismas fácilmente con un discurso. (4) Y no era menos diligente en hacer las cosas que en pensarlas, porque no sólo de las cosas presentes, como dice Tucídides, juzgaba acertadísimamente sino que también de las futuras conjeturaba hábilmente. Por esto sucedió que en breve tiempo se hiciera famoso.
II.- Sus primeros éxitos en la guerra naval. Comienza la segunda guerra médica.
(1) Primus autem gradus fuit capessendae rei publicae bello Corcyraeo; ad quod gerendum praetor a populo factus non solum praesenti bello, sed etiam reliquo tempore ferociorem reddidit civitatem. (2) Nam cum pecunia publica, quae ex metallis redibat, largitione magistratuum quotannis interiret, ille persuasit populo, ut ea pecunia classis centum navium aedificaretur. (3) Qua celeriter effecta primum Corcyraeos fregit, deinde maritimos praedones consectando mare tutum reddidit. In quo cum divitiis ornavit, tum etiam peritissimos belli navalis fecit Athenienses. (4) Id quantae saluti fuerit universae Graeciae, bello cognitum est Persico. Nam cum Xerxes et mari et terra bellum universae inferret Europae cum tantis copiis, quantas neque ante nec postea habuit quisquam - (5) huius enim classis mille et ducentarum navium longarum fuit, quam duo milia onerariarum sequebantur; terrestres autem exercitus DCC peditum, equitum CCCC milia fuerunt -, (6) cuius de adventu cum fama in Graeciam esset perlata et maxime Athenienses peti dicerentur propter pugnam Marathoniam, miserunt Delphos consultum, quidnam facerent de rebus suis. Deliberantibus Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent. (7) Id responsum quo valeret, cum intellegeret nemo, Themistocles persuasit consilium esse Apollinis, ut in naves se suaque conferrent: eum enim a deo significari murum ligneum. (8) Tali consilio probato addunt ad superiores totidem naves triremes suaque omnia, quae moveri poterant, partim Salamina, partim Troezena deportant; arcem sacerdotibus paucisque maioribus natu ac sacra procuranda tradunt, reliquum oppidum relinquunt.
(1) Ahora bien, el primer paso para apoderarse de la república fue en la guerra de Corcira; hecho pretor por el pueblo para llevarla a cabo, volvió la ciudad más feroz no sólo para la presente guerra, sino también para el tiempo restante. (2) Pues como el dinero público, que procedía de las minas, desaparecía por la liberalidad de los magistrados, aquel persuadió al pueblo de que con este dinero se construyese una flota de cien naves. (3) Hecha esta con rapidez, primero dominó con ella a los de Corcira y después, persiguiendo a los piratas, volvió el mar seguro. Por esto no sólo los adornó con riquezas, sino que también hizo a los atenienses muy diestros en las batallas navales. (4) De cuánto provecho fue para toda la Grecia, se vio en la guerra de los persas. Pues llevando Jerjes por mar y por tierra la guerra a toda Europa, con tantas tropas cuantas nadie tuvo ni antes ni después – (5) en efecto, su flota fue de 1200 naves de guerra, a las cuales seguían 2000 de carga; asimismo sus ejércitos de tierra fueron 700.000 infantes y 400.000 jinetes -, (6) como la noticia de su llegada hubiera sido llevada a Grecia y, especialmente, se dijera que los atenienses serían atacados a causa de la lucha en Maratón, enviaron a Delfos para consultar qué hacer sobre sus cosas. A los que consultaban la Pitia respondió que se fortificasen con murallas de madera. (7) Para que esta respuesta tuviera eficacia, al no comprenderla nadie, Temístocles los persuadió de que el plan de Apolo era que se embarcasen ellos y sus cosas: que, en efecto, aquel era el muro de madera indicado por el dios. (8) Aprobado tal plan, añaden a las de antes otras tantas naves trirremes y todas las cosas suyas, que podían ser movidas, llevan parte a Salamina, parte a Trecenas; entregan la ciudadela y cosas sagradas que deben ser cuidadas a los sacerdotes y a unos pocos ancianos, abandonan el resto de la fortaleza.
III.- La gloriosa gesta de las Termópilas. Batalla naval de resultado indeciso.
(1) Huius consilium plerisque civitatibus displicebat et in terra dimicari magis placebat. Itaque missi sunt delecti cum Leonida, Lacedaemoniorum rege, qui Thermopylas occuparent longiusque barbaros progredi non paterentur. Hi vim hostium non sustinuerunt eoque loco omnes interierunt. (2) At classis communis Graeciae trecentarum navium, in qua ducentae erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter Euboeam continentemque terram cum classiariis regis conflixit. Angustias enim Themistocles quaerebat, ne multitudine circuiretur. (3) Hic etsi pari proelio discesserant, tamen eodem loco non sunt ausi manere, quod erat periculum, ne, si pars navium adversariorum Euboeam superasset, ancipiti premerentur periculo. (4) Quo factum est, ut ab Artemisio discederent et exadversum Athenas apud Salamina classem suam constituerent.
(1) Su plan no gustaba a las más de las ciudades y les agradaba más pelear en tierra. Así pues, fueron enviados (algunos) elegidos junto con Leónidas, rey de los lacedemonios, (para) que ocuparan las Termópilas y no permitieran que los bárbaros avanzaran más allá. Estos no soportaron la fuerza de los enemigos y en aquel lugar todos perecieron. (2) Mas la armada común de 300 naves de Grecia, en la que 200 eran atenienses, luchó con los marinos del rey por vez primera junto a Artemisio, entre Eubea y la tierra del continente. Pues Temístocles buscaba los desfiladeros para que no pudiera ser rodeado por una multitud. (3) Aunque entonces se habían marchado con similar combate, sin embargo, no se atrevieron a permanecer en aquel lugar, porque había el peligro de que, si parte de las naves adversarias sobrepasaba Eubea, fuesen acometidos por un doble peligro. (4) Por esto sucedió que se retiraran de Artemisio y situaran su armada frente a Atenas junto a Salamina.
IV.- Los persas incendian Atenas. Estratagema de Temístocles y victoria de Salamina.
(1) At Xerxes Thermopylis expugnatis protinus accessit astu idque nullis defendentibus, interfectis sacerdotibus, quos in arce invenerat, incendio delevit. (2) Cuius flamma perterriti classiarii, cum manere non auderent et plurimi hortarentur, ut domos suas discederent moenibusque se defenderent, Themistocles unus restitit et universos pares esse posse aiebat, dispersos testabatur perituros idque Eurybiadi, regi Lacedaemoniorum, qui tum summae imperii praeerat, fore affirmabat. (3) Quem cum minus, quam vellet, moveret, noctu de servis suis, quem habuit fidelissimum, ad regem misit, ut ei nuntiaret suis verbis adversarios eius in fuga esse: (4) qui si discessissent, maiore cum labore et longinquiore tempore bellum confecturum, cum singulos consectari cogeretur; quos si statim aggrederetur, brevi universos oppressurum. Hoc eo valebat, ut ingratos ad depugnandum omnes cogerentur. (5) Hac re audita barbarus, nihil doli subesse credens, postridie alienissimo sibi loco, contra opportunissimo hostibus, adeo angusto mari conflixit, ut eius multitudo navium explicari non potuerit. Victus ergo est magis etiam consilio Themistocli quam armis Graeciae.
(1) Mas Jerjes, conquistadas las Termópilas, sin detenerse marchó a Atenas y, no defendiéndola nadie, asesinados los sacerdotes que había encontrado en la ciudadela, con un incendio la arrasó. (2) Como los marinos, aterrorizados por las llamas de aquella, no se atreviesen a permanecer y muchos exhortaran a que se marcharan a sus casas y se defendieran con sus murallas, solo Temístocles se opuso y decía que todos juntos podían ser iguales, declaraba que separados perecerían y afirmaba a Euribíades, rey de los lacedemonios, que entonces estaba al frente de la parte más importante del mando, que esto así sería. (3) Como lo conmoviera menos de lo que quisiera, de noche, envió ante el rey al que tenía por más fiel de sus siervos, para que le anunciara con sus palabras que sus adversarios estaban huyendo: (4) que, si se marchaban, con mayor esfuerzo y más largo tiempo la guerra se realizaría, al obligarle a perseguirlos de uno en uno; que si los atacaba inmediatamente, en poco tiempo a todos cogería por sorpresa. Por esto mismo podía obligar a todos a luchar contra su voluntad. (5) Oída esta cosa, el bárbaro, confiando en que nada de engaño había debajo, al día siguiente en un lugar muy poco adecuado para sí, por contra, muy ventajoso para los enemigos, luchó en un estrecho mar hasta el punto de que la multitud de sus naves no pudieron extenderse. Así pues, fue vencido más por el plan de Temístocles que por las armas de Grecia.
V.- Jerjes, nuevamente engañado por Temístocles, queda agradecido a este.
(1) Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas habebat reliquias copiarum, ut etiam tum his opprimere posset hostes. Iterum ab eodem gradu depulsus est. Nam Themistocles verens ne bellare perseveraret, certiorem eum fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat, dissolveretur ac reditu in Asiam excluderetur, idque ei persuasit. (2) Itaque qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus diebus XXX in Asiam reversus est seque a Themistocle non superatum, sed conservatum iudicavit. (3) Sic unius viri prudentia Graecia liberata est Europaeque succubuit Asia. Haec altera victoria, quae cum Marathonio possit comparari tropaeo. Nam pari modo apud Salamina parvo numero navium maxima post hominum memoriam classis est devicta.
(1) Aunque este había llevado el asunto mal, sin embargo, tenía tan grandes restos de tropas que, incluso entonces, con estos podía aplastar a sus enemigos. Otra vez fue rechazado por esta misma situación. Pues temiendo Temístocles que perseverara en hacer la guerra, lo hizo conocedor de que se estaba haciendo esto: destruir el puente que él había hecho en el Helesponto y privarlo del retorno a Asia, y lo persuadió de ello. (2) Así pues por donde había hecho el camino durante seis meses, por ese mismo, en menos de 30 días regresó a Asia y no se consideró superado por Temístocles sino salvado. (3) Así, por la prudencia de un solo hombre, Grecia fue liberada y Asia sucumbió a Europa. Esta es otra victoria que se puede comparar con el triunfo de Maratón. Pues, de igual modo, junto a Salamina un pequeño numero de naves venció a la más grande armada de la que el hombre tiene recuerdo.
VI.- Temístocles aconseja la construcción del Pireo y el amurallamiento de Atenas.
(1) Magnus hoc bello Themistocles fuit neque minor in pace. Cum enim Phalerico portu neque magno neque bono Athenienses uterentur, huius consilio triplex Piraei portus constitutus est isque moenibus circumdatus, ut ipsam urbem dignitate aequiperaret, utilitate superaret. (2) Idem muros Atheniensium restituit praecipuo suo periculo. Namque Lacedaemonii causam idoneam nacti propter barbarorum excursiones, qua negarent oportere extra Peloponnesum ullam urbem muros habere, ne essent loca munita, quae hostes possiderent, Athenienses aedificantes prohibere sunt conati. (3) Hoc longe alio animo spectabant, atque videri volebant. Athenienses enim duabus victoriis, Marathonia et Salaminia, tantam gloriam apud omnes gentes erant consecuti, ut intellegerent Lacedaemonii de principatu sibi cum his certamen fore. Quare eos quam infirmissimos esse volebant. (4) Postquam autem audierunt muros instrui, legatos Athenas miserunt, qui id fieri vetarent. Eis praesentibus desierunt ac se de ea re legatos ad eos missuros dixerunt. (5) Hanc legationem suscepit Themistocles et solus primo profectus est; reliqui legati ut tum exirent, cum satis alti tuendo muri exstructi viderentur, praecepit: interim omnes, servi atque liberi, opus facerent neque ulli loco parcerent, sive sacer sive profanus, sive privatus esset sive publicus, et undique, quod idoneum ad muniendum putarent, congererent. Quo factum est, ut Atheniensium muri ex sacellis sepulcrisque constarent.
(1) Temístocles fue grande en esta guerra y no menor en la paz. Pues como los atenienses utilizaban el puerto de Falera ni grande ni bueno, por consejo de este fue levantado el triple puerto del Pireo y rodeado este de murallas, de manera que se equiparaba a la propia ciudad en dignidad, la superaba en utilidad. (2) Él mismo reedificó los muros de los atenienses con particular riesgo suyo. Pues los lacedemonios, obteniendo a causa de las incursiones de los bárbaros la causa idónea por la que decir que no convenía que fuera del Peloponeso ciudad alguna tuviera muros, para que no fueran lugares protegidos los que poseyeran los enemigos, intentaron detener a los atenienses, que estaban edificando. (3) Miraban esto con otro ánimo muy distinto y querían que así pareciera. Pues los atenienses en dos victorias, Maratón y Salamina, tan gran gloria ante todos los pueblos habían conseguido que los lacedemonios comprendían que ellos tendrían combate con estos sobre la hegemonía. Por lo que querían que aquellos fueran lo más débiles posible. (4) Efectivamente, después que oyeron que los muros eran levantados, enviaron legados a Atenas que evitaran que aquello se hiciera. Estando aquellos presentes, pararon y dijeron que ellos sobre este asunto les enviarían legados. (5) Temístocles se hizo cargo de esta embajada y marchó, primeramente, solo; ordenó que los restantes legados salieran sólo cuando los muros levantados les parecieran bastante altos para proteger: que, entretanto, siervos y libres, hicieran la obra y no respetaran ningún lugar, ya fuera sagrado o profano, ya privado o público y reunieran de todas partes aquello que consideraran idóneo para fortificar. Por esto sucedió que las murallas de los atenienses estuvieran formadas de pequeños santuarios y sepulcros.
VII.- La astucia de Temístocles hace posible la fortificación de Atenas.
(1) Themistocles autem ut Lacedaemonem venit, adire ad magistratus noluit et dedit operam, ut quam longissime tempus duceret, causam interponens se collegas exspectare. (2) Cum Lacedaemonii quererentur opus nihilo minus fieri eumque in ea re conari fallere, interim reliqui legati sunt consecuti. A quibus cum audisset non multum superesse munitionis, ad ephoros Lacedaemoniorum accessit, penes quos summum erat imperium, atque apud eos contendit falsa iis esse delata: quare aequum esse illos viros bonos nobilesque mittere, quibus fides haberetur, qui rem explorarent; interea se obsidem retinerent. (3) Gestus est ei mos, tresque legati functi summis honoribus Athenas missi sunt. Cum his collegas suos Themistocles iussit proficisci hisque praedixit, ut ne prius Lacedaemoniorum legatos dimitterent quam ipse esset remissus. (4) Hos postquam Athenas pervenisse ratus est, ad magistratum senatumque Lacedaemoniorum adiit et apud eos liberrime professus est: Athenienses, suo consilio, quod communi iure gentium facere possent, deos publicos suosque patrios ac penates, quo facilius ab hoste possent defendere, muris saepsisse neque in eo, quod inutile esset Graeciae, fecisse. (5) Nam illorum urbem ut propugnaculum oppositum esse barbaris; apud quam iam bis classes regias fecisse naufragium. (6) Lacedaemonios autem male et iniuste facere, qui id potius intuerentur, quod ipsorum dominationi, quam quod universae Graeciae utile esset. Quare, si suos legatos recipere vellent, quos Athenas miserant, se remitterent; aliter illos numquam in patriam essent recepturi.
(1) Pero, cuando Temístocles llegó a Lacedemonia, no quiso presentarse a los magistrados y se esforzó en que pasara el tiempo lo más posible, dando el pretexto de que él estaba esperando a sus colegas. (2) Como se quejaran los lacedemonios de que la obra, con todo, era hecha y de que él intentaba engañarlos en este asunto, llegaron entretanto los restantes legados. Como hubiera oído de estos que no le faltaba mucho a la fortificación, llegó ante los Éforos de los lacedemonios, en manos de los cuales está el sumo poder, y ante estos afirmó insistentemente que las cosas contadas a ellos eran falsas: por lo que era justo que aquellos enviasen hombres buenos y nobles, en los que se tuviera confianza, para que exploraran la situación; que, entretanto, ellos se lo quedarían como rehén. (3) Se fue condescendiente con él y fueron enviados a Atenas tres legados que desempeñaban los más altos honores. Temístocles ordenó que sus colegas partiesen con estos y les advirtió que no dejasen salir a los legados de los lacedemonios antes de que él hubiera sido dejado volver. (4) Después que pensó que estos habían llegado a Atenas, se presentó al magistrado y senado de los lacedemonios y manifestó con la mayor libertad: que los atenienses, por consejo suyo, lo que podían hacer por el común derecho de gentes, habían rodeado con muros a sus dioses públicos y dioses patrios y penates, para que pudieran defenderlos del enemigo más fácilmente y que en esto no habían hecho algo que fuera inútil para Grecia. (5) Que, en efecto, la ciudad de ellos se había opuesto como baluarte inexpugnable para los bárbaros; que ante esta ya dos flotas reales habían hecho naufragio. (6) Que los lacedemonios, pues, mal e injustamente hacían, los cuales preferían mejor esto, lo que era útil para el gobierno de ellos, que lo que era útil para toda Grecia. Por lo cual que, si querían que volviesen los embajadores que habían enviado a Atenas, lo pusiesen a él en libertad; que, de otra manera, aquellos nunca habrían de ser recibidos en su patria.
VIII.- Expatriación de Temístocles y vicisitudes que padece en el destierro.
(1) Tamen non effugit civium suorum invidiam. Namque ob eundem timorem, quo damnatus erat Miltiades, testularum suffragiis e civitate eiectus Argos habitatum concessit. (2) Hic cum propter multas eius virtutes magna cum dignitate viveret, Lacedaemonii legatos Athenas miserunt, qui eum absentem accusarent, quod societatem cum rege Perse ad Graeciam opprimendam fecisset. (3) Hoc crimine absens proditionis damnatus est. Id ut audivit, quod non satis tutum se Argis videbat, Corcyram demigravit. Ibi cum cives principes animadvertisset timere ne propter se bellum iis Lacedaemonii et Athenienses indicerent, ad Admetum, Molossum regem, cum quo ei hospitium erat, confugit. (4) Huc cum venisset et in praesentia rex abesset quo maiore religione se receptum tueretur, filiam eius parvulam arripuit et cum ea se in sacrarium, quod summa colebatur caerimonia, coniecit. Inde non prius egressus est, quam rex eum data dextra in fidem reciperet, quam praestitit. (5) Nam cum ab Atheniensibus et Lacedaemoniis exposceretur publice, supplicem non prodidit monuitque, ut consuleret sibi: difficile enim esse in tam propinquo loco tuto eum versari. Itaque Pydnam eum deduci iussit et, quod satis esset praesidii, dedit. (6) Hic in navem omnibus ignotus nautis escendit. Quae cum tempestate maxima Naxum ferretur, ubi tum Atheniensium erat exercitus, sensit Themistocles, si eo pervenisset, sibi esse pereundum. Hac necessitate coactus domino navis, quis sit, aperit, multa pollicens, si se conservasset. (7) At ille clarissimi viri captus misericordia diem noctemque procul ab insula in salo navem tenuit in ancoris neque quemquam ex ea exire passus est. Inde Ephesum pervenit ibique Themistoclen exponit; cui ille pro meritis postea gratiam rettulit.
(1) Sin embargo, no escapó a la envidia de sus propios conciudadanos. Pues por el mismo temor, por el que había sido condenado Milcíades, expulsado de la ciudad por los votos de las tejuelas, se retiró a Argos para habitar. (2) Aquí, como viviera con gran dignidad a causa de sus muchas virtudes, los lacedemonios enviaron legados a Atenas, que lo acusaran, ausente, de que había hecho alianza con el rey persa para oprimir Grecia. (3) Por esta acusación, ausente, fue condenado de traición. Cuando oyó esto, porque no se veía en Argos bastante seguro, emigró a Corcira. Como allí se diera cuenta de que los primeros ciudadanos temían que, por su causa, los lacedemonios y atenienses les declarasen guerra, huyó junto a Admeto, rey de los Molosos, con el que tenía trato de hospitalidad. (4) Habiendo llegado allí y estando ausente, por el momento, el rey, para que lo protegiera, una vez recibido, con la mayor escrupulosidad, agarró a la hija pequeña de aquel y con ella se metió en un santuario, que era venerado con suma devoción. Luego no quiso salir antes de que el rey lo recibiera, dada su diestra, en protección, lo cual cumplió. (5) Pues, pidiéndoselo los atenienses y lacedemonios públicamente, no traicionó al suplicante y le aconsejó que mirase por sí: que, en efecto, era difícil que él viviera en un lugar tan próximo con seguridad. Así pues, ordenó que aquel fuera llevado a Pigna y le dio lo que era bastante protección (la escolta necesaria). (6) Este, desconocido para todos los marineros, subió a la nave. Como esta fuera llevada a Naxos por una grandísima tempestad, donde entonces estaba el ejército de los atenienses, se dio cuenta Temístocles de que, si allí hubiera llegado, habría perecido por ellos. Obligado por esta necesidad, descubre al dueño de la nave quién es, prometiéndole muchas cosas, si se salvaba. (7) Y aquel, cautivado por la misericordia de un hombre ilustrísimo, un día y una noche lejos de la isla, en alta mar, detuvo la nave con anclas y no permitió a nadie salir de esta. Luego llegó a Éfeso y allí desembarcó a Temístocles. Él después le devolvió el favor por los servicios.
IX.- Carta de Temístocles a Artajerjes de Persia.
(1) Scio plerosque ita scripsisse, Themistoclen Xerxe regnante in Asiam transisse. Sed ego potissimum Thucydidi credo, quod aetate proximus de iis, qui illorum temporum historiam reliquerunt, et eiusdem civitatis fuit. Is autem ait ad Artaxerxen eum venisse atque his verbis epistulam misisse: (2) “Themistocles veni ad te, qui plurima mala omnium Graiorum in domum tuam intuli, quamdiu mihi necesse fuit adversum patrem tuum bellare patriamque meam defendere. (3) Idem multo plura bona feci, postquam in tuto ipse et ille in periculo esse coepit. Nam cum in Asiam reverti vellet proelio apud Salamina facto, litteris eum certiorem feci id agi, ut pons, quem in Hellesponto fecerat, dissolveretur atque ab hostibus circumiretur; quo nuntio ille periculo est liberatus. (4) Nunc autem confugi ad te exagitatus a cuncta Graecia, tuam petens amicitiam. Quam si ero adeptus, non minus me bonum amicum habebis, quam fortem inimicum ille expertus est. Te autem rogo, ut de iis rebus, quas tecum colloqui volo, annuum mihi tempus des eoque transacto ad te venire patiaris.”
(1) Sé que muchos escribieron así que Temístocles, reinando Jerjes, había pasado a Asia. Pero yo confío, principalmente, en Tucídides porque fue cercano en edad a aquellos que dejaron historia de aquellos tiempos y de su misma ciudad. Este, pues, dice que él había llegado ante Artajerjes y que le había enviado una carta con estas palabras: (2) “Vengo a ti yo, Temístocles, el que llevé los mayores males de los hombres griegos contra tu patria, mientras me fue necesario hacer la guerra contra tu padre y defender mi patria. (3) Precisamente, yo muchas más cosas buenas hice, después que yo mi mismo empecé a estar seguro y aquel en peligro. Pues, como quisiera regresar a Asia, hecha la batalla junto a Salamina, le hice saber por una carta que se estaba haciendo esto: ser destruido el puente que había hecho en el Helesponto y ser rodeado por los enemigos; aviso con el que aquel se libró del peligro. (4) Ahora, en efecto, huí hacia ti, hostigado por toda Grecia, pidiendo tu amistad; si la consigo, me tendrás como buen amigo no menos que aquel experimentó un fuerte enemigo. Pero te ruego que me des un año de tiempo para estas cosas que quiero hablar contigo y que, pasado este, permitas que venga ante ti.”
X.- Últimos días de Temístocles y su muerte en Magnesia.
(1) Huius rex animi magnitudinem admirans cupiensque talem virum sibi conciliari veniam dedit. Ille omne illud tempus litteris sermonique Persarum se dedidit; quibus adeo eruditus est, ut multo commodius dicatur apud regem verba fecisse, quam ii poterant qui in Perside erant nati. (2) Hic cum multa regi esset pollicitus gratissimumque illud, si suis uti consiliis vellet, illum Graeciam bello oppressurum, magnis muneribus ab Artaxerxe donatus in Asiam rediit domiciliumque Magnesiae sibi constituit. (3) Namque hanc urbem ei rex donarat, his quidem verbis: quae ei panem praeberet -ex qua regione quinquaginta talenta quotannis redibant-; Lampsacum autem, unde vinum sumeret; Myunta, ex qua opsonium haberet. Huius ad nostram memoriam monumenta manserunt duo: sepulcrum prope oppidum, in quo est sepultus; statua in foro Magnesiae. (4) De cuius morte multimodis apud plerosque scriptum est; sed nos eundem potissimum Thucydidem auctorem probamus, qui illum ait Magnesiae morbo mortuum neque negat fuisse famam venenum sua sponte sumpsisse, cum se, quae regi de Graecia opprimenda pollicitus esset, praestare posse desperaret. (5) Idem ossa eius clam in Attica ab amicis sepulta, quoniam legibus non concederetur, quod proditionis esset damnatus, memoriae prodidit.
(1) Admirando el rey su grandeza de ánimo y deseando ganarse un hombre de tal clase, le dio permiso. Él se entregó todo aquel tiempo a las letras y el idioma de los persas; hasta tal punto se instruyó, que se dice que más apropiadamente habló ante al rey, que podían aquellos que habían nacido en Persia. (2) Como este hubiera prometido muchas cosas al rey y lo más agradable, si quisiera usar sus consejos: que él aplastaría Grecia, volvió a Asia obsequiado con grandes regalos por Artajerjes y estableció su domicilio en Magnesia. (3) Pues el rey le había donado esta ciudad, precisamente con estas palabras: que le proporcionara el pan -de esta región sacaba cincuenta talentos cada año-; por otra parte Lansaco, de donde cogiera el vino; Miunte, de la que tuviera viandas. De este dos monumentos permanecieron en nuestra memoria: su sepulcro cerca de la fortaleza, en la que está sepultado; una estatua en el foro de Magnesia. (4) Sobre la muerte de este de muchas maneras en la obra de muchos se ha escrito, pero nosotros consideramos a Tucídides como el autor más importante, el cual dice que aquel murió de una enfermedad en Magnesia, y afirma que existió el rumor de que había tomado veneno por propia voluntad, al perder toda esperanza de que él pudiera cumplir las cosas que había prometido al rey sobre aplastar Grecia. (5) Él mismo dejó escrito que los huesos de este fueron sepultados secretamente en el Ática por sus amigos, ya que no se les concedía por las leyes, porque había sido condenado de traición.